2012.02.27 - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze .


W dniu 27 lutego odby?o si? Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze cz?onków UTW. Przyj?to nowy Statut Stowarzyszenia . Wybrano tez nowe w?adze. Na miejsce Krystyny Mroczkowskiej która zrezygnowa?a z funkcji Prezesa, nowym Prezesem UTW na kolejn? kadencj? zosta? Jerzy Giezek. Sk?ad pozosta?ych w?adz - w zak?adce - W?adze UTW

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.09.06 Wycieczka w Bieszczady
Przyjmujemy zapisy na wycieczke 6-dniowa w Bieszczady, ktora odbedzie sie we wrzesniu w terminie 6-11 wrzesnia 2020 Koszt wycieczki 1250 zl. Wyjezdzamy pociagiem nocnym do Przemysla 5 wrzesnia wieczorem i... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl