2011.08.06 - S?uchacze UTW na Festiwalu Sztuki Kresowej w Mr?gowie.


Grupa 60 s?uchaczy UTW w Dzia?dowie uczestniczy?a w Festiwalu Sztuki Kresowej w Mr?gowie. Byli?my zachwyceni wyst?pami artystów polonijnych zza wschodniej granicy ale na pewno bardzo d?ugo pozostanie nam w pami?ci od?piewana na zako?czenie festiwalu pie?? "Kwiaty Polskie z udzia?em setek wykonawców i tysi?cy widzów z trybun. Na pewno wrócimy tam za rok.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl