2011.05.31 - Klub Mi?osników Opery i Operetki- " Wolny Strzelec" Carla Marii von Webera


W dniu 31.05.2011 odby?o si? kolejne spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki. W trakcie spotkania cz?onkowie Klubu obejrzeli oper? "Wolny Strzelec - Carla Marii von Webera.
By?o to ostatnie spotkanie w roku akademickim 2010/2011. Na nast?pne zapraszamy w pa?dzierniku 2011.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl