2019.04.08 - Wyk?ad mgr Jolanty Szwalbe "Dodaj ?ycia do lat i pozostaw po sobie ?lad"


8 kwietnia w sali CKU odby? si? wyk?ad mgr Jolanty Szwalbe "Dodaj ?ycia do lat i pozostaw po sobie ?lad" Autork? go?cili?my w Dzia?dowie ju? po raz trzeci. Jej wyk?ady ciesz? si? ogromn? popularno?ci?. Pani Jolanta udzieli?a nam wspania?ych rad, jak prze?ywac ?ycie, aby nasz czas nie p?yn?? daremnie. Warto wierzyc, ?e ka?dy z nas zosta? obdarzony nie jednym talentem.Natomiast nie w ka?dej duszy tli si? iskra geniuszu.Wspaniale jest zatem odkrywac w sobie kolejne talenty i rozwijac je ku rado?ci i korzy?ci nie tylko w?asnej, ale i innych. Po wyk?adzie mo?na by?o kupic ksi??k? "Pozostaw po sobie ?lad".

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2020.12.05 Uwaga! Koncert Wiedenski
Informuje, ze Koncert Wiedenski zaplanowany na 25 czerwca zostal przeniesiony na 5 grudnia 2020 roku na godzine 17.00 . Termin zmieniono ze wzgledu na pandemie koronawirusa.Pozdrawiamy. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl