2018.10.20 - Teatr Wybrze?e-"Damy i huzary albo play Fredro".


20 pa?dziernika 2018 roku pojechali?my do Gda?ska do teatru Wybrze?e na sztuk? "Damy i Huzary albo Play Fredro". Rozpocz?li?my obiadem w restauracji Swojski smak, nast?pnie zwiedzali?my Stare Miasto. O godzinie 17-tej poszli?my do teatru Wybrze?e. DAMY I HUZARY, jedna z najcz??ciej wystawianych komedii Aleksandra Fredry, bywaj? odczytywane jako jasny obraz przesz?o?ci, kiedy w sercach Polaków ?y?a jeszcze poczciwo?? i wiara. Wystarczy jednak przywo?a? intryg?, uknut? przez trzy siostry, ?eby ujrze? fa?sz oraz obrzydliwo?? dawnych stosunków rodzinnych. W naszym odczytaniu DAMY I HUZARY s? sztuk? o wzmagaj?cym si? szale?stwie i b??dnych decyzjach, z których ka?da nieub?aganie prowadzi do katastrofy. Wszystko ko?czy si? jednak… szcz??liwie? Wzbogacaj?c tekst komedii fragmentami innych utworów Aleksandra Fredry, chcemy pokaza?, ?e jest on nadal autorem nieodkrytym i intryguj?cym.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl