2018.11.05 - Wyk?ad "?wiadczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecze? spo?ecznych"


5 listopada 2018 roku wys?uchali?my wyk?adu mgr Anny Borowskiej "?wiadczenia emerytalno-rentowe z ubezpiecze? spo?ecznych. W bardzo interesuj?cy sposób pani Anna Borowska omówi?a emerytury na starych i nowych zasadach, waloryzacj? ?wiadcze?, Poruszy?a zagadnienie : od czego zale?y wysoko?c emerytury i dorabianie osób pobieraj?cych ?wiadczenia. Na zako?czenie s?uchacze zadawali pytania, na które bardzo ch?tnie odpowiada?a pani Ania.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl