2018.08.18 - Sanatorium Szachtar w Truskawcu


Do sanatorium Szachtar w Truskawcu 18 sierpnia 2018 roku wybra?a si? 42-osobowa grupa studentów naszego UTW wrza z UTW z Nidzicy i Lidzbarka Welskiego-naszymi sympatykami po zdrowie, wypoczynek i relaks. Podczas pobytu g?ównym naszym celem byla poprawa zdrowia, samopoczucia a dla niektórych równie? diagnoza i porada lekarska. Ka?dy z nas po wizycie lekarskiej na pocz?tku turnusu,tu? po przyje?dzie otrzyma? pakiet zabiegów w zale?no?ci od posiadanych schorze? i aktualnego stanu zdrowia. Oprócz zabiegów korzystali?my z organizowanych wycieczek mi?dzy innymi do Lwowa, Drohobycza. Byli?my w Delfinarium w Truskawcu na fantastycznym wyst?pie delfinów, fok oraz ich wspania?ych trenerów. By?y te? wycieczki po Truskawcu. Pomimo trudu d?ugiej podró?y by?o warto tam pojechac.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Komunikaty zarządu UTW

2019.10.10 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
Zapraszamyna uroczyst? inauguracj? Roku Akademickiego 2019/2020 . Która odb?dzie sie w auli CKU przy ul Polnej 11a o godz 10,00 ... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl