0000.00.00 - Spotkanie Klubu Mi?osników Opery i Operetki. W programie Operetka J. Offenbacha "Orfeusz w piekle" .


Zapraszam na ostatnie w tym roku akademickim spotkanie Klubu Mi?o?ników Opery i Operetki .W programie Operetka J. Offenbacha "Orfeusz w piekle" .

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl