2010.01.08 - Kurs komputerowy II Stopnia


Kurs komputerowy II stopnia dla zaawansowanych rozpocznie si? 8 stycznia o godz. 10,00 w Centrum Edukacji ul. Pocztowa. Op?ata wynosi 120 z? od osoby. Kurs prowadzi mgr Bogdan Kami?ski.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl