2010.01.07 - DKK


4.     W dniu 7 stycznia 2010 o godz. 17,00 odb?dzie si? kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki przy MBP w Dzia?dowie w kawiarni „Dolce Vita”. Dyskutowa? b?dziemy nad ksi??k? Janusza L. Wi?niewskiego "Sceny z ?ycia za ?cian?".

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl