2013.01.31 - Program ramowy wycieczki do Wiednia i Budapesztu


Program ramowy:
DZIE? 1: Wyjazd we wczesnych godzinach rannych na nocleg w okolicy Brna.
DZIE? 2: WIEDE? Rano przejazd do Wiednia. W programie: spacer po Starym Mie?cie, Katedra ?w. Szczepana, przej?cie ulicami Graben i Kaertner, najbardziej eleganckimi pasa?ami Wiednia, Ko?ció? Augustianów z krypt? serc Habsburgów, Ko?ció? Minorytów z mozaikow? kopi? fresku „Ostatnia Wieczerza”. Po zwiedzeniu Starego Miasta spacer wokó? Ringu: Park Miejski ze z?otym pomnikiem Jana Straussa, Opera, Parlament, Hoffburg, Ratusz i Ko?ció? Wotywny. Nocleg w okolicy Wiednia.
DZIE? 3: WIEDE? - KAHLENBERG Od rana zwiedzanie Schoennbrunnu, letniej rezydencji cesarza Franciszka Józefa I. Pó?niej przejazd do Belwederu, siedziby ksi?cia Eugeniusza Sabaudzkiego, z jedn? z minipanoram Wiednia, Plac Schwarzenberga z secesyjnym budynkiem ambasady francuskiej, Spotkanie z Polskim UTW z Wiednia.. Nast?pnie wyjazd na Kahlenberg do ko?ció?ka ?w. Józefa - kaplica króla Jana III Sobieskiego oraz panorama Wiednia. Przejazd na dwa noclegi do Budapesztu.
DZIE? 4: BUDAPESZT Zwiedzanie Budapesztu. W programie: Plac Bohaterów, Opera Budapeszta?ska, Bazylika ?w. Stefana. Na wzgórzu zamkowym zwiedzimy Katedr? NMP (ko?ció? Macieja), Baszt? Ryback?. Spacer ulicami Starego Miasta, Pa?ac Królewski (z zewn?trz). Panorama Budapesztu ze wzgórza Gellerta. Popo?udniu pobyt na basenach termalnych. Wieczorem rejs po Dunaju.
DZIE? 5: Po ?niadaniu wyjazd do Polski. Zako?czenie imprezy w godzinach wieczornych.
UWAGA – Program ZWIEDZANIA MO?E ULEC ZMIANIE.

?wiadczenia zawarte w cenie:
•     4 noclegi w hotelach klasy turystycznej 3*(ok. Brna x1, ok. Wiednia x1, ok. Budapesztu x2). Pokoje 2, 3-osobowe z ?azienkami. Pokój 1-osobowy za dop?at?.
•     4 ?niadania kontynentalne i 4 obiadokolacje. Do obiadokolacji napoje dodatkowo p?atne.
•     Przejazd komfortowym autokarem wyposa?onym w klimatyzacj?, barek, DVD, WC oraz pasy bezpiecze?stwa. W autokarze kawa, herbata i napoje dost?pne za z?otówki.
•     Ubezpieczenie KL do 15000 EUR, NW i baga? do 1000 z?
•     Opieka Pilota-przewodnika

UWAGA: Pierwsze?stwo w wycieczce maj? osoby z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci i grup? inwalidzk?.
Ca?kowity koszt wycieczki to 1040z?. Staramy si? o dofinansowanie z PFRON.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl