2013.05.02 - Komunikaty Prezesa Zarz?du


W dniu 2 maja biuro UTW b?dzie nieczynne.
W maju wyjazdy Sekcji P?ywackiej „Delfin” na basen
w M?awie zostaj? zawieszone.
Przypominam o obowi?zku uregulowania zaleg?o?ci oraz bie??cego regulowania sk?adek cz?onkowskich.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl