2013.05.06 - Ostatnie wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci


Informujemy, ?e s? wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Zapisy i informacje: Kol. Wies?awa Chojnacka oraz cz?onkowie Zarz?du podczas dy?urów

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl