2013.05.06 - Ostatnie wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci


Informujemy, ?e s? wolne miejsca na wycieczk? do Wiednia 3-7 wrze?nia dla s?uchaczy z orzeczeniem o niepe?nosprawno?ci. Zapisy i informacje: Kol. Wies?awa Chojnacka oraz cz?onkowie Zarz?du podczas dy?urów

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl