2015.03.09 - Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza na Operetk? "Wiede?ska Krew" Johana Straussa


Klub Mi?o?ników Opery i Operetki zaprasza w dniu 9 marca o godz 10,00 do ma?ej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury (stary) na Operetk? "Wiede?ska Krew" Johana Straussa

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl