2015.10.19 - Inauguracja roku 2015/2016 i obchody X-lecia UTW, koncert i zabawa integracyjna.


Inauguracja roku 2015/2016 wraz z obchodami X- lecia UTW planowana jest 19 pa?dziernika.
Po uroczysto?ciach oficjalnych - koncert okoliczno?ciowy pt " Ten zegar stary - wspomnienia z przed lat" a w godzinach wieczornych impreza integracyjna od godz 17 godz 24,00. Koszt udzia?u w zabawie 40z? od osoby. Zapisy i wp?aty kol Wies?awa Chojnacka i Jerzy Dabrowski oraz Cz?onkowie Zarz?du na dy?urach w ka?dy czwartek w godz 10 do 13tej..

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl