2016.10.09 - Zapisy na Zabaw? Andrzejkow? w restauracji "Przedzamcze"


Zabawa Andrzejkowa odb?dzie si? 24 listopada w restauracji Przedzamcze. Zapisy chetnych przyjmuje Jerzy D?browski i cz?onkowie Zarz?du na czwartkowych dy?urach

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl