2016.09.20 - Sprz?tamy cmentarz


Ks. Waldemar Kurzawa, Dyrektor Aresztu ?ledczego w Dzia?dowie oraz TMZD i UTW zapraszaj? wszystkich ludzi dobrej woli
1 pa?dziernika o godz. 9,00 na cmentarz przy ul. Ksi??odworskiej.
Wspólnym wysi?kiem przywrócimy godny wygl?d miejsca pochówku dawnych mieszka?ców Dzia?dowa. Prosimy o zabranie w?asnych r?kawic ochronnych oraz narz?dzi typu sekatory.
    Zapro?cie swoich znajomych.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl