2016.09.24 - Zapraszamy na rajd pieszy „Po Z?oty Li?? Jesieni“


24 wrze?nia zapraszamy na rajd pieszy „Po Z?oty Li?? Jesieni“     szlakiem ks. Franciszka Lissa na trasie: Hartowiec - Truszczyny – Rumian     - Rybno – ok. 15 km. Zbiórka uczestników o godz. 8,00 na dworcu PKS     w Dzia?dowie. Obowi?zuje wp?ata 10 z? od osoby.
    Zapisy i informacje: Marian Odachowski, tel. 604 841 748 

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.09.05 Impreza integracyjna Organizacji Pozarzadowych- Rybno
W czwartek 5 wrzesnia 2019 roku w restauracji Switezianka w Rybnie odbyl sie kolejny Bal Organizacji Pozarz?dowych Powiatu Dzialdowskiego podczas ktorego wyrozniono organizacje z naszego regionu Godne Nasladowania. Rada Organizacji... [więcej]

Galeria

Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS Wyklad "Swiadczenia emerytalno-rentowe z ZUS
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl