2020.03.09 - Porzadek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego UTW w Dzialdowie


Walne Zebranie Sprawozdawcze odbedzie sie 9 marca o godzinie 9.45-I termin i o godzinie 10.15-II termin
1.Otwarcie obrad.
2.Wybor przewodniczacegi i sekretarza obrad.
3.Przyjecie porzadku obrad.
4.Przyjecie regulaminu obrad.
5.Wybor Komisji Mandatowej oraz Uchwal i Wnioskow .
6.Przyjecie protokolu z poprzedniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
7.Sprawozdanie Komisji mandatowej.
8.Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci Zarzadu za 2019.
9.Informacja z wykonania preliminarza budzetowego za 2019.
10.Przedstawienie projektu preliminaza budzetowego na 2020.
11.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12.Sprawozdanie Sadu Kolezenskiego.
13.Dyskusja.
14.Sprawozdanie Komisji Uchwal i Wnioskow-glosowanie nad uchwalami przedstawionymi przez Zarzad i czlonkow.
15.Zamkniecie obrad.
16.Wystapienie kabaretu Tymczasowo Zakreceni ze sztuka "Miedzy nami kobietami. Baby gora".

Uwaga.

1.Protokol z Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 25 lutego 2019 r. dostepny jest w biurze UTW w czwartki w czasie pelnienia dyzurow oraz przystole prezydialnym w dniu Walnego Zebrania.
2.Materialy na Walne Zebrania dostepne sa w czwartki w biurze UTW.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2020.02.20 Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
Nasz UTW tradycyjnie w karnawale bawi sie w restauracji Przedzamcze. W tym roku rowniez . Bylo super jedzonko, kawa, ciasto a tanco nie bylo konca. ... [więcej]

Galeria

Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze Zabawa karnawalowa-restauracja Przedzamcze
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl