2019.09.09 - Wycieczka Kraków i okolice


Termin: 9-14 wrze?nia 2019

9 wrze?nia 1. dzie?
Przejazd Dzia?dowo – Wola Kalinowska k/Ojcowa
zwiedzanie: Ch?ciny lub J?drzejów – Muzeum im. Przypkowskich /zegarów/
obiadokolacja, nocleg w Hotelu „Skalny Dwór”

10. wrze?nia 2 dzie?
?niadanie, zwiedzanie „Odkrywamy Jur?”:
Olkusz, Ogrodzieniec -Birów- Pustynia B??dowska- Odrzyko?-Olsztyn-?arki-Bobolice-Mirów
obiadokolacja, nocleg

11 wrze?nia 3 dzie?
?niadanie, zwiedzamy Kraków:
Stare Miasto , trasa podziemna pod Sukiennicami, Wawel, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg

12 wrze?nia 4 dzie?
?niadanie, zwiedzamy Kraków: Kazimierz, fabryka Schindlera, Tyniec, ?agiewniki
obiadokolacja, nocleg

13 wrze?nia 5 dzie?
?niadanie, zwiedzamy „Szlak Orlich Gniazd”:Ojców- Brama Krakowska,Jaskinia ?okietka, ?ród?o Mi?o?ci, Pieskowa Ska?a – Maczuga Herkulesa,
obiadokolacja, nocleg

14 wrze?nia 6 dzie?
?niadanie, powrót Wola Kalinowska – Dzia?dowo,
zwiedzanie: Miechów – muzeum – zespó? klasztorny /tkaniny z kolekcji bo?ogrobców /
lub zwiedzanie: Szyd?owiec - Muzeum Instrumentów Ludowych
obiad na trasie we w?asnym zakresie

Uwaga:
Mo?liwo?? zwiedzenia Wieliczki kosztem pó? dnia w Krakowie wg zapotrzebowania
Mo?liwo?? zwiedzenia O?wi?cimia kosztem pól dnia w Jurze wg zapotrzebowania

Koszt:
740,00 z?     przy 50 uczestnikach

800,00 z? przy 40 uczestnikach

Zapisy i wp?aty przyjmuje Kol. Wies?awa Chojnacka w ka?dy ostatni czwartek miesi?ca na dy?urach w biurze UTW.

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl