2019.04.08 - Zapraszamy na wyk?ad mgr Jolanty Szwalbe: " Dodaj ?ycia do lat i pozostaw po sobie ?lad"


Zapraszamy na wyk?ad mgr Jolanty Szwalbe pt: " Dodaj ?ycia do lat i pozostaw po sobie ?lad". w auli CKU przy ul Polnej 11a . Rozpocz?cie wyk?adu - godz 10,00
Jest to ju? trzeci z cyklu wyk?ad autorki , których dwa poprzednie bardzo sie podoba?y.
Zarz?d UTW

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl