2019.03.31 - LUDZIE INTELIGENTNI - spektakl komediowy


Dnia 31 marca organizujemy wyjazd na spektakl LUDZIE INTELIGENTNI do Torunia, sala Jordanki. Doborowa obsada aktorów. Koszt imprezy ok 110 z? od osoby. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych o zg?aszanie si? pod numer tele. 502370119 do Marii Koz?owskiej lub w czwartek do siedziby UTW.
Zapisy tylko do 7 lutego. Zapraszamy


"Ludzie inteligentni" Czyli kto kocha, ten b??dzi…

Nie ma nudnych zwi?zków. S? tylko ma?o kreatywni partnerzy. Na szcz??cie bohaterowie sztuki Fayeta to ludzie inteligentni, dlatego, kiedy ich zwi?zek przestaje przypomina? “obraz w kalejdoskopie” i wkracza w faz? dojrza?ej harmonii, potrafi? znale?? sposób na wyj?cie z impasu. David podejmuje decyzj? o rozstaniu ze swoj? d?ugoletni? partnerk? Chloe. Jest zaskoczony, ?e nie spotyka si? ze sprzeciwem z jej strony. Ich przyjaciele Alexandre, Thomas oraz ich partnerki Gina i Marina mno?? teorie i domys?y. Mo?e ona go zdradza? Sugeruj? kumple. Mo?e oni wszyscy zdradzaj?? Zastanawiaj? si? w trakcie babskich wieczorów przyjació?ki. Trzy pary prowadz? rodzaj gry i, jak w reakcji ?a?cuchowej, kryzys jednego zwi?zku wywo?uje kolejny... M??czy?ni s? z Marsa a kobiety z Wenus... A nas jak zwykle b?d? ?mieszy? do ?ez nieudolne próby odkrywania tych obcych sobie planet. Twórcy teatralnych hitów „Boeing Boeing” oraz „Imi?” zapraszaj? na kolej? przebojow? komedi? w gwiazdorskiej obsadzie.

Autor przek?adu: Irma Helt
Re?yseria: Olaf Lubaszenko
Scenografia: Justyna Wo?niak
Kostiumy: Tomasz Jacyków
Muzyka: Szymon Wysocki
Produkcja: Tito Productions Katarzyna Fukacz Damian S?onina

Obsada wymienna: Renata Dancewicz / Monika Dryl / Iza Kuna / Magda Stu?y?ska / Mariusz Witkowski / Rafa? Królikowski / Olaf Lubaszenko / Szymon Bobrowski / Bart?omiej Topa

UTW w Działdowie

Władze UTW
Statut
Sprawozdania Zarządu

Kronika UTW

2019.06.08 Chór Cantiamo na VIII Przegl?dzie Chórów UTW
VIII Przegl?d Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku odby? si? 8 czerwca 2019 roku w i?awskim amfiteatrze im. Luisa Amstronga. W przegl?dzie nie mog?o zabrakn?c naszego chóru "Cantiamo", który zawsze ze... [więcej]

Galeria

Zako?czenie roku akademickiego Zako?czenie roku akademickiego
© 2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie         Design www.projektowanie-www.pl